Wiele testów przeprowadzanych przez niezależne Laboratoria Badawcze, OC
posiadające Certyfikat ISO 17025 udowodniło, że warstwy LINE-X są odporne
na wiele czynników chemicznych - benzynę, chlor, olej napędowy i
większość rozpuszczalników stosowanych w gospodarstwach domowych,
dzięki czemu doskonale nadają się do zabezpieczenia różnego rodzaju powierzchni.

LINE-X to poliuretanowe warstwy, które charakteryzują się dużą udarnością i elastycznością. Dzięki tym właśnie właściwościom mechanicznym posiadają bardzo wysoką skuteczność na uszkodzenia mechaniczne, a wewnętrzna warstwa ochronna jest odporna na wstrząsy, otarcia oraz uderzenia.

LINE-X jest bardzo wytrzymałą i twardą powłoką ochronną, która dominuje głównie w branży motoryzacyjnej, wojskowej i przemysłowej. Natryskowe powłoki ochronne
LINE-X to gwarancja zapobiegania rdzy i korozji, bardzo wysokiej odporność na ścieranie, super szybka aplikacja i wiele innych cech, które znajdziesz na tej stronie internetowej.

Charakterystyka LINE-X

– LINE-X jest 100% stały w objętości i wadze,

– LINE-X w 100% dopasowuje się do każdej powierzchni,

– wysychanie (3 – 5 sekund),

– szybki czas wykonania usługi,

– możliwość dopasowania tekstury do potrzeb,

– fabryczny wygląd końcowy,

– certyfikat na bezpośredni kontakt z żywnością,

– zatwierdzony dla wody pitnej

XS-100

W czasie aplikacji warstwy LINE-X łączą się ściśle z powierzchnią ładunkową pojazdu. Nanoszone są pod ciśnieniem, dzięki czemu
każde miejsce niezależnie od jego kształtu jest szczelnie pokryte.

Wysoka szczelność powłoki zapewnia najwyższą ochronę przed wilgocią i
powietrzem, a w konsekwencji przed korozją.

Dzięki niewielkiej grubości powłoki ochronnej możliwe jest pełne i swobodne
wykorzystanie przestrzeni ładunkowej (nie ma strat na rzecz specjalnych
wykładzin, lub plastikowych podkładów).

Warstwy LINE-X są sprężyste i dzięki ścisłemu przyleganiu do stalowego podłoża (przestrzeń ładunkowa), podczas jazdy tłumi drgania oraz niweluje tarcie pomiędzy poszczególnymi elementami przyczepy wywołanymi nierównościami drogi oraz drganiami pracy silnika.
Dzięki temu znacznie zmniejsza się tzw. szum drogowy słyszalny przez
podróżujących.

Równocześnie porowatość powłoki zmniejsza ryzyko przesuwania się towaru w
przestrzeni towarowej.

Wykwalifikowanym pracownikom przygotowanie przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego lub Pick-up przed aplikacją warstwy LINE-X zajmuje ok. 3,5 godziny.
Przygotowanie to obejmuje:
demontaż płyt bocznych
demontaż uchwytów mocujących ładunek,
oddzielenie części przestrzeni, która nie będzie zabezpieczana warstwą LINE-X
Warstwa po aplikacji schnie tylko 3 SEKUNDY. Po 24 godzinach warstwa osiąga maksymalne właściwości mechaniczne, wtedy to następuje umocnienie jej wewnętrznej mikrostruktury.
Standardowa usługa obejmuje pokrycie podłogi (grubość warstwy 2,8 – 3
mm), oraz ścian bocznych (grubość warstwy 1,8 – 2 mm) do wysokości
nadkoli w pojazdach dostawczych lub w całości powierzchni ładunkowej w
przypadku Pick-upów.
Standardowym kolorem dla warstw ochronnych LINE-X jest czarny. Oczywiście istnieje możliwość przygotowania na specjalne życzenie klienta jednego z siedmiu
podstawowych kolorów.

Testy przeprowadzone przez niezależne Laboratorium Badawcze OCM
posiadające Certyfikat ISO 17025 wykazały że:

warstwy LINE-X są odporne na wiele czynników chemicznych (chlor,
benzynę, olej napędowy i większość rozpuszczalników stosowanych w
gospodarstwach domowych).

Kiedy priorytetem jest bezpieczeństwo żywności, LINE-X jest najlepszym wyborem. Jest on przyjazny dla środowiska. Nie zawiera szkodliwych związków organicznych i rozpuszczalników oraz posiada atest na bezpośredni kontakt z żywnością.

Formuje się dookoła każdego konturu powodując idealną izolację przed każdą pogodą i wilgocią, przylega bezpośrednio do powierzchni, zabezpiecza przed przyczynami rdzy i korozji, chroni przed wodą, brudem, piaskiem, kamieniami, a także jest odporny na większość powszechnie stosowanych detergentów i związków chemicznych.

Wybrane właściwości XS-100 potwierdzone przez niezależne Laboratorium
Badawcze OCM:

Czas schnięcia 3 s
Czas całkowitego utwardzania 24 h
Twardość 49/51
Współczynnik tarcia statyczny 0,546
Współczynnik tarcia kinetyczny 0,185
Wskaźnik wydłużenia 91 %
Moduł sprężystości 0,024 MSI
Odciąganie/przywieranie do metalu bez podkładu 1300 PSI
Wskaźnik ścieralności 0,1525
Odporność na rozrywanie 295 funt/cal
Odporność na zgniatanie 2147 PSI

XS-252

Ponieważ bardzo często wyjścia ewakuacyjne nie są przystosowanego tego by chronić ludzi
przed płomieniami i duszącym dymem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
ewakuującym się ludziom został opracowany XS-252.
Do komponentów tworzących polimerową warstwę jest dodawany aktywator którego zadaniem jest skrócenie czasu utwardzania warstwy do koniecznego minimum. Warstwa
zapewnia doskonałą szczelność oraz żaroodporność, co chroni przed ogniem
i dymem. Właściwości tej powłoki zostały potwierdzone przez U.S Mine Safety
and Health Administration (MSHA) – urząd odpowiedzialny za
bezpieczeństwo w kopalniach.
XS-252 spełnia także wymagania jakie stawiane są materiałom stosowanym do uszczelniania w podziemnych systemach wentylacyjnych ASAP 5005 oraz posiada certyfikat BS 476:PART 7:1977 (dot. powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomienia) klasa 1.
Wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia wg. ASTME-162 wynosi 20.27.
Właściwości XS-252 potwierdzone przez niezależne Laboratorium Badawcze OCM.

LINE-X XS-252 jest to wydajny dwuskładnikowy, powiększający objętość system natrysku elastomerowego materiału polimocznikowego/poliuretanowego o unikatowych właściwościach zmniejszających palność. Jest on przeznaczony do opóźniania
rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru. Produkt nie zawiera
Lotnych Związków Organicznych (VOC) i jest w 100% ciałem stałym.

LINE-X XS-252 jest produktem przyjaznym dla użytkownika z wbudowanym
aktywatorem powodującym skrócenia czasu twardnienia powłoki.
Został zaakceptowany (Oznaczenie Akceptacyjne Nr „MSHA IC-249”)
jako produkt spełniający wymogi Urzędu ds. Górnictwa, Bezpieczeństwa i
Zdrowia (MSHA) dotyczące stosowania w przemyśle górniczym, w celu
ochrony przed otarciem, korozją i uderzeniami, a także jako środek
hermetyzujący niezwiększający odporności mechanicznej.
Jest on rewolucyjnym produktem i zarazem jedynym tego typu stosowanym w przemyśle.
Ma on wyjątkowe własności, które stanowią idealne rozwiązanie w przypadku
pożaru gdyż zmniejszają palność, i może być stosowany do wszelkiego typu urządzeń podziemnych, niezależnie od ich kształtu i wielkości.
Jest jedynym produktem w swojej kategorii stosowanym jako materiał uszczelniający w kopalnianych szybach, a w ostatnim czasie produkt LINE-X XS-252 spełnił wymogi Procedur Aplikacyjnych Norm MSHA w odniesieniu do materiałów uszczelniających stosowanych w podziemnych systemach wentylacyjnych (MSHA Suitability Nr 830/00).
W przemyśle wydobywczym zawsze problemem było nieskuteczne uszczelnienia szybów kopalnianych, ale dzięki zastosowaniu LINE-X XS-252 problemy te zostały znacznie ograniczone. Produkt tworzy monolityczną membranę w celu minimalizacji przenikania wydobywających się gazów do obszarów pracy, dzięki czemu zabezpiecza pracowników kopalnianych.

Twardość 61 (met. Badań ASTM D2240)

Wskaźnik wydłużenia 25-30% (metoda badań ASTM D412)

Wytrzymałość na gięcie 1190 PSI (metoda badań ASTM D790)

Wskaźnik ścieralności 68 (metoda badań ASTM D4060)

Odporność na rozrywanie 550-600 (metoda badań ASTM D625)

Odporność na zgniatanie 2230 PSI (metoda badań ASTM D412)

XS-350

LINE-X XS-350 to warstwa ochronna, która posiada dużą odporność na ścieranie i jest przeznaczona do pracy w środowisku o wysokiej wilgotności. Dzięki ścisłemu i szczelnemu przyleganiu do podłoża nie dopuszcza do kontaktu z wilgocią, co skutecznie chroni przed korozją. Najbardziej narażone są na nią przyczepy samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych, które poza tym, że często nie są garażowane, to mają bezpośredni kontakt z ładunkiem korozyjnym(piasek, ziemia) i służą do przewożenia ciężkiego i twardego ładunku: pustaki, kamienie drewno itp.
Nanoszenie LINE-X XS-350 odbywa się przez aplikację jej pod wysokim ciśnieniem, wiec dociera ona do wszystkich szczelin i załamań podłoża, co pozwoli na utrzymywanie przyczepy w jak najlepszej kondycji przez długie lata.

Twardość 59-61 (met. Badań ASTM D2240)

Współczynnik tarcia statyczny 0,305

Współczynnik tarcia kinetyczny 0,127 (metoda badań ASTM D1894)

Wskaźnik wydłużenia 82% (metoda badań ASTM D412)

Wytrzymałość na gięcie 2630 PSI (metoda badań ASTM D790)

Moduł sprężystości 0,056 MSI (metoda badań ASTM D790)

Test na odciąganie/przywieranie do metalu bez podkładu 1800 PSI (metoda badań ASTM D297)

Wskaźnik ścieralności 0,0698 (metoda badań ASTM D2240)

Odporność na rozrywanie 497 funt/cal (metoda badań ASTM D624)

Odporność na zgniatanie 2010 PSI (metoda badań ASTM D412)

CU-400

CU-400 – Wysoka odporność na uderzenia.

CU-400 - produkt został opracowany w oparciu o potrzeby przemysłu wydobywczego i
kamieniarskiego, czyli wszędzie tam gdzie potrzeba wysokiej odporności na uderzenia, ścieranie, zgniatanie i rozrywanie. Posiada on wiele właściwości potrzebnych właśnie w tych
gałęziach przemysłu ciężkiego. Warstwa ochronna CU-400 jest warstwą
samopoziomującą się, stosowaną do ochrony naczep samochodów pracujących w kamieniołomach i żwirowiskach, które są najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne
spowodowane uderzeniami materiału o dużych gabarytach i znacznym
ciężarze.

Właściwości CU-400
CZAS SCHNIĘCIA – 2-3 MIN.
CZAS CAŁKOWITEGO UTWARDZANIA – 48 H.
TWARDOŚĆ – 65-69
WSKAŹNIK WYDŁUŻENIA – 38-42%
WYTRZYMAŁOŚĆ NA GIĘCIE – 1190 PSI
WSKAŹNIK ŚCIERALNOŚCI – 12
ODPORNOŚĆ NA ROZRYWANIE – 850-950 FUNT/CAL
ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE – 2800-3200 PSI

CS-410-750

CS 410-750 – Wykańczanie wnętrz.
Niestety, wszelkie prace wykończeniowe bardzo mocno absorbują nasz czas i energię. Tworzą się trudne do zniwelowania szczeliny na płytach betonowych oraz ścianach, a ich wypełnienie powoduje powstanie jeszcze większej szczeliny.
Właśnie CS 410-750 przeznaczony jest do niwelowania niewielkich ubytków powierzchni, oraz do pracy w miejscach trudno dostępnych dla tradycyjnego pistoletu rozpylającego.

Specjalny pistolet na dwuskładnikowe naboje nanosi warstwy, a regulowanie wielkości strumienia uzyskuje się dzięki zastosowaniu wymiennych końcówek rozpylacza.

Właściwości CS 410-750
TWARDOŚĆ – 58-62
WSKAŹNIK WYDŁUŻENIA – 25-38%
ODPORNOŚĆ NA ROZRYWANIE – 400-450 FUNT/CAL
ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE – 1650-1750 PSI

Możliwe zastosowania:
PRACE WYKOŃCZENIOWE
TRUDNO DOSTĘPNE MIEJSCA DLA TRADYCYJNYCH METOD APLIKACJI
UZUPEŁNIANIE NIEWIELKICH UBYTKÓW POWIERZCHNI

FOAM 2.0

FOAM 2.0 – Dwuskładnikowa piana zamiast waty szklanej.
Bardzo szybko tworzy warstwę izolującą co znacznie oszczędza czas i zmniejsza
koszty związane z liczbą pracowników.
Niezbyt gruba warstwa izolacyjna i wysoki współczynnik przenikalności termicznej, to wszystko zapewnia nam FOAM 2.0. Dwuskładnikowa piana nakładana jest systemem ciśnieniowym, co jest idealnym rozwiązaniem dla branży budowlanej jako alternatywa dla
tradycyjnych systemów izolacji poddaszy jak wełna mineralna i styropian.

Właściwości FOAM 2.0
WSPÓŁCZYNNIK CIEPLNY – 0,23 BTU
WSKAŹNIK WYDŁUŻENIA – 10%
ODPORNOŚĆ NA ROZCIĄGANIE – 38
ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE – 31 PSI

Możliwe zastosowania:
OCIEPLANIE BUDYNKÓW.
OCIEPLANIE STRYCHÓW, PODDASZ.
TERMICZNA IZOLACJA ZBIORNIKÓW.

SE-500

SE-500 – Chemoodporny uszczelniacz

SE-500 to produkt wysoce chemoodporny. Kwasy i ługi (zasady) tworzą
bardzo agresywne środowisko w którym korozja następuje w bardzo szybkim
tempie. Warstwa ochronna służąca do ochrony przed agresywnym środowiskiem chemicznym, izoluje i uszczelnia. Jej zaletą jest bardzo szybki czas schnięcia.

Właściwości SE-500

TWARDOŚĆ – 65-75
WSKAŹNIK WYDŁUŻENIA – 10%
WSKAŹNIK ŚCIERALNOŚCI – 12
ODPORNOŚĆ NA ROZRYWANIE – 840 FUNT/CAL
ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE – 6000 PSI

Odporność chemiczna:

KWAS OCTOWY 10% – B.DOBRA
CHLOREK AMONU 30% – B.DOBRA
WODA AMONIAKALNA – B.DOBRA
OLEJ NAPĘDOWY – B.DOBRA
PALIWO LOTNICZE – B.DOBRA
SODA OCZYSZCZONA 25% – B.DOBRA
CHLOREK WAPNIA 50% – B.DOBRA
WODA SODOWA – B.DOBRA
KWAS SOLNY 45% – B.DOBRA
KWAS FOSFOROWY 25% – B.DOBRA
WODOROTLENEK POTASU 50% – B.DOBRA
WODOROTLENEK SODU 10% – B.DOBRA
SIARCZAN SODU 30% – B.DOBRA
KWAS AZOTOWY 10% – DOBRA
KWAS FOSFOROWY 50% – DOBRA

Możliwe zastosowania:

USZCZELNIANIE ZBIORNIKÓW NA PRODUKTY CHEMICZNE
USZCZELNIANIE SYSTEMÓW ŚCIEKOWYCH.
ZABEZPIECZANIE POMIESZCZEŃ DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW
CHEMICZNYCH/AGRESYWNYCH.
ZABEZPIECZENIA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ POJAZDÓW ADR.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.